കല്പറ്റയിൽ നിന്നും 13 കി.മി.വൈത്തിരിക്കു സമീപം തളിപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതി മനോഹരമായ തടാകം.പ്രവേശനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ 5 വരെ