Month: February 2020

Income Tax 2019-20

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്നും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ നാം അടക്കേണ്ട നികുതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്
Read More

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന രേഖകൾ – സ്പഷ്ടീകരണം

സംസ്ഥാനത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടേയും പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആധാർ വയസ്സതെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ
Read More

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി – ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന പദ്ധതി മുതൽ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും
Read More

GST – തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായി

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി ശ്രീ. ഷിനോജ്. വി.എച്ച്, അക്കൌണ്ടന്‍റ് , മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ തയ്യാറാക്കിയ ജി.എസ്.ടി സഹായി വളരെ ഉപയുക്തമായ ഒരു നോട്ടാണ്.
Read More

പ്രിസം മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി പെൻഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് അൻക്രിമെന്‍റ് കൂടി കണക്കാക്കി ശരാശരി വേതനം കണക്കാക്കുന്നതിന് അനുമതി

നിലവിൽ ജീവനക്കാർ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് പെൻഷന് കണക്കാക്കാവുന്ന ശരാശരി വേതനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന്റേയും
Read More

റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കണം

റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ
Read More

തദ്ദേശ സ്വയെഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി നൽകുന്ന രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പെർമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട
Read More

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം 2020 – വയനാടൻ കാഴ്ചകൾ

കല്പറ്റയിൽ നിന്നും 13 കി.മി.വൈത്തിരിക്കു സമീപം തളിപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതി മനോഹരമായ തടാകം.പ്രവേശനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ 5 വരെ
Read More

Coordination Committee Minutes

Below is the complete list of minutes of Coordination Committee held this financial year State Coordination Committee Minutes Dated 28/01/2020 State Coordination Committee Minutes Dated 06/12/2019 State Coordination
Read More

25000 രൂപക്കു മുകളിലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസുകളും GeM വഴി നടത്തണം

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിലും പ്രൊക്യൂർമെന്‍റ് മാന്വലിലും ഭേദഗതി വരുത്താതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ GEM ൽ നിന്നും
Read More

ശമ്പളപരിഷ്കരണക്കമ്മിഷൻ 2019 – ചോദ്യാവലി

സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽനിന്ന് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളഘടന, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, സംസ്ഥാന പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ശിപാർശകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാനസർക്കാർ അതതുകാലം ശമ്പളക്ക
Read More

Store Purchase Manual – Handbook in Malayalam Ver 4.0

31-05-2019 വരെയുള്ള ഭേദഗതികളോടെയുള്ള മാന്വൽ ആണിത്. ഈ മാന്വൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്‍റെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസരായ സി.എസ് സന്തോഷ് ആണ്.
Read More