Latest

പ്രിസം മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി പെൻഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് അൻക്രിമെന്‍റ് കൂടി കണക്കാക്കി ശരാശരി വേതനം കണക്കാക്കുന്നതിന് അനുമതി

നിലവിൽ ജീവനക്കാർ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് പെൻഷന് കണക്കാക്കാവുന്ന ശരാശരി വേതനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന്റേയും
Read More

റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കണം

റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ
Read More

തദ്ദേശ സ്വയെഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി നൽകുന്ന രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പെർമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട
Read More

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം 2020 – വയനാടൻ കാഴ്ചകൾ

കല്പറ്റയിൽ നിന്നും 13 കി.മി.വൈത്തിരിക്കു സമീപം തളിപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതി മനോഹരമായ തടാകം.പ്രവേശനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ 5 വരെ
Read More

എം.എൽ.എ മാരുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധി വിനിയോഗിച്ച് ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനും അനുമതി

Read More

Coordination Committee Minutes

Below is the complete list of minutes of Coordination Committee held this financial year State Coordination Committee Minutes Dated 28/01/2020 State Coordination Committee Minutes Dated 06/12/2019 State Coordination
Read More

25000 രൂപക്കു മുകളിലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസുകളും GeM വഴി നടത്തണം

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിലും പ്രൊക്യൂർമെന്‍റ് മാന്വലിലും ഭേദഗതി വരുത്താതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ GEM ൽ നിന്നും
Read More

ശമ്പളപരിഷ്കരണക്കമ്മിഷൻ 2019 – ചോദ്യാവലി

സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽനിന്ന് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളഘടന, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, സംസ്ഥാന പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ശിപാർശകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാനസർക്കാർ അതതുകാലം ശമ്പളക്ക
Read More

Store Purchase Manual – Handbook in Malayalam Ver 4.0

31-05-2019 വരെയുള്ള ഭേദഗതികളോടെയുള്ള മാന്വൽ ആണിത്. ഈ മാന്വൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്‍റെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസരായ സി.എസ് സന്തോഷ് ആണ്.
Read More

പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പഠന മുറിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തുക ഗഡുക്കളായി അനുവദിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പഷ്ടീകരണം ഉത്തരവ് – G.O(P)No.221/2020/LSGD Dated 28/01/2020

Read More

Election 2020 Help Tool – Ansar Thachayil

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍നിന്നും പേര് ഒഴിവാക്കാന്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കലും തുടര്‍ നടപടികളും
Read More